O NÁS

MgA.Dmitrij Pavlovič Pljonkin-kurátor výstav,předseda sdružení.
Bc. Vladimír Jindra-art manager, mluvčí o.s.
Mgr.Robert Maglen-kreativní direktor,grafik.
Tao David Vrátil-manager,technická podpora.
Pavel Hruška-externí spolupracovník.Cil činnosti sdružení
1. Iniciování setkávání regionálních umělců a podpora vystavování jejich děl.
2. Pořádání výstav, výtvarných salónů, uměleckých a zážitkových dílen pro široké věkové spektrum obyvatel Děčína a regionu.
3. Vytváření sbírky děl regionálních umělců.
4. Podpora umění v ulicích, iniciování dočasných i stálých expozic umění ve veřejném prostoru, zapojování „kolemjdoucích“ do uměleckého dění ve městě a okolí.
5.Vydávání katalogů prezentujících nejen regionální tvorbu.
6. Provozování výtvarného ateliéru zaměřeného na hlavní výtvarné směry.
7. Zřízení arteterapeutického centra při výtvarném ateliéru.
8. Navázání úzké spolupráce se školami a jejich žáky a studenty, příprava odborných výtvarných výukových bloků zaměřených na významné české (i moderní autory). Spolupráce se školami má za cíl inspirovat a napomáhat mladým lidem sebevyjadřovat se i uměleckými formami. Umělecké působení bude pojímáno v širokém slova smyslu, tedy včetně tance, dramatu, pantomimy, hudby a samozřejmě výtvarna. Pro tyto potřeby bude vybudován neutrální, pro různá umělecká odvětví vhodný, multifunkční prostor plnící funkci uměleckého klubu.
9. Prezentace filmové a dokumentární tvorby s aspekty výtvarného umění (animovaná tvorba, výrazné umělecké filmy, besedy s tvůrci).
10.Práce s mladými lidmi v rámci večerních klubových setkávání zaměřených na různé druhy umění.
11. Podpora sociálně slabých a vyčleněných dětí a mladých lidí a jejich zapojování do uměleckých aktivit. Vyhledávání talentů a jejich následná práce s nimi ve spolupráci se školou, rodinou, případně dalšími institucemi.
Copyright © 2021 ARTCZECH.COM o.s.. Powered by Zen Cart & Česká podpora Zen Cart